Tussentijdse toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets je rijvaardigheid. Hij controleert alles wat bij een echt examen ook getoetst wordt. De toets duurt even lang als een echt examen. Je instructeur rijdt mee.

In de toets kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen, zoals fileparkeren of een bocht achteruit.
Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Daarop brengt de examinator per onderdeel advies uit.
Bewaar het adviesformulier en neem het mee naar het rijexamen. Het is je bewijs van vrijstelling voor het onderdeel bijzondere verrichtingen. Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

Meer weten?


Bel 06 10 296 323
of stuur ons een e-mail